Zapraszamy na Walne Zebranie Członków naszej OSP

Uwaga !!! Członkowie OSP w Bukowinie Tatrzańskiej.

Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się w dniu: 6 lutego (niedziela) 2022 roku o godzinie 16,00 w Remizie OSP Bukowina Tatrzańska.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Obecność obowiązkowa.

Zarząd

Porządek Walnego Zebrania na dzień: 06.02.2022.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków (inne*).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwały o przejęciu przez OSP, zobowiązań Fundacji.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.