Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nasza jednostka realizuje zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bukowina Tatrzańska” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” które jest finansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie.