Pożary sadzy w Jurgowie i Groniu

W przedostatni dzień września dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do pożarów sadzy.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce o godzinie 20:39 w miejscowości Jurgów, do którego udaliśmy się̨ samochodem GBA-Rt. Druhowie z OSP Jurgów zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wygasili palenisko pieca oraz użyli dwóch gaśnic proszkowych w celu ugaszenia płomienia. Nasze działania polegały na skontrolowaniu przy użyciu kamery termowizyjnej pomieszczeń́, przez które przechodzi przewód kominowy, a także sprawdzeniu pomieszczeń na obecność substancji niebezpiecznych przy użyciu miernika wielogazowego.

Drugie zdarzenie miało miejsce o godzinie 22:55 w miejscowości Groń, do którego wyjechaliśmy samochodem SD30. Ze względu na brak możliwości rozstawienia drabiny mechanicznej nasi druhowie pomagali w działaniach strażakom OSP Leśnica.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, zrzuceniu palącej się sadzy w przewodzie kominowym a następnie sprawdzeniu budynku miernikiem wielogazowym i kamerą termowizyjną.