Nowe hełmy, ubrania, rękawice i buty

W sierpniu nasza jednostka zrealizowała zadanie pn.: „Zakup wyposażenia osobistego ochronnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej ” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, które jest finansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale WFOŚiGW w Krakowie.

W ramach zadania zakupiono:

– ubranie specjalne 2 częściowe – 6 kpl.

– hełm strażacki – 15 szt.

– rękawice specjalne – 5 par

– buty specjalne gumowe – 5 szt.

– buty specjalne skórzane – 4 pary.

Decyzją Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dotację w wysokości 22 607 zł przy całkowitym koszcie kwalifikowanym zadania 50 577 zł