Naprawa i modernizacja GLM Land Rover dla OSP Bukowina Tatrzańska

Nasza jednostka realizuje zadanie pn.: „Naprawa i modernizacja samochodu GLM Land Rover dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” które jest finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/