Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nasza jednostka realizuje zadanie pn.: „Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej ” w ramach zadania „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” które jest finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/